Uteniškio drožiniai – Pakruojo krašto muziejuje "Žiemgala" Žeimelyje

Paskelbta: Pirmadienis, 2021 m. liepos 19 d.

Uteniškio medžio drožėjo Albino Šileikos drožinių paroda šiuo metu eksponuojama 25 darbai. Albinas Šileika – yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Utenos klubo „Svirnas“ narys. Jo sukurtos prieverpstės, rankšluostinės yra sertifikuotos Lietuvos tautiniu paveldu, bei pripažintas tradicinių amatų meistru. Medžio drožyba susižavėjo dar jaunystėje ir iki šiol noriai dalinasi savo sukurtais drožiniais,  atvešdamas į parodas miestuose, miesteliuose, bei bendruomenėse veda edukacinius užsiėmimus.

2021-06-04 Parodos pristatymo metu A.Šileiką pasveikino Pakruojo savivaldybės administracija, seniūnijos vadovai, muziejaus darbuotojai, bendruomenė nariai. Paroda Žeimelio muziejuje veiks iki birželio 30 d.

Tautodailininkas

Albinas Šileika

Tel.: +370 646 03680

El. paštas: albinas@sileikosprieverpstes.lt

http://sileikosprieverpstes.lt