Biografija

ALBINAS ŠILEIKA, gim. 1973-01-17 Vilniuje, Esu visiškas našlaitis-tėvų neturiu,  išsilavinimas - profesinis, gyvenu Utenoje, kurioje sukūriau šeimą, auginu sūnų ir dukrą, dirbu Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas-policininku.

Iki 1980 m. lankiau Šiaulių iki mokyklinio amžiaus darželyje (vaikų globos namai),  1980-1988 mokiausi Prienų r., Jiezno internatinė mokykla (vaikų globos namai), nuo 10- metų pradėjau mokytis  drožybos amato iš tuometinio mokytojo, kuris pastebėjęs imlų vaiką stūmė eiti į priekį, sakydavo kad tik nuo mūsų visų indėlio į kultūrą priklauso svarba išlaikant Lietuviškasias tradicijas, papročius, autentiškumą. Mano drožinai-prieverpstės, rankšluostinės dalyvaudavo organizuojamose parodose Kaune, Vilniuje. 1988-1989 mokiausi Vilniaus internatinė mokykloj (vaikų globos namai), 1989 Vilniaus „Ąžuolo“ fabrike įgijau IV-staliaus specialybę. 1989-1992 mokiausi Prienų r., Balbieriškio Žemės ūkio mokykloje, įgijau žemės ūkio mašinų technologo specialybę. 1992-1993 m. tarnavau Lietuvos kariuomenėje-pasienyje, 1993-1994 dirbau Utenoje, Saulės gimnazijoje“ staliumi ir elektriku. 1994 m. įstojau į tuometinę Vilniaus Policijos Akademiją, po studijų įsidarbinau Utenos policijos komisariate, kur šiuo metu dirbu jau 20 metų. Esu Utenos rajono tautodailininkas, klubas „Svirnas“ narys. 2016-03-18 Lietuvos žemės ūkio ministerija mano medžio drožinius prieverpstes ir rankšluostines sertifikavo Lietuvos tautiniu paveldu. 2016-06-01 Lietuvos žemės ūkio ministerija pripažino  tradicinųi amatų meistru.

Tautodailininkas

Albinas Šileika

Tel.: +370 646 03680

El. paštas: albinas@sileikosprieverpstes.lt

http://sileikosprieverpstes.lt